Kwiaciarnia Viktoria - Logo

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Administratora Państwa danych osobowych, którym jest Sklep Internetowy Kwiaciarnia Viktoria, prowadzony pod adresem www.kwiaciarnia-kolo.pl (dalej zwaną Witryną) przez Firma handlowo usługowa Agnieszka Warmińska, działalność gospodarcza jednoosobowa z siedzibą w ul.Toruńska 57, 62-600 Koło (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Sklep Internetowy zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem ...

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny i Sklepu Internetowego,
b) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny i Sklepu Internetowego,
e) "statystyczne" pliki cookies, umożliwiające zbieranie danych statystycznych o Użytkownikach.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki, lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał nastepujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji w przypadku dokonywania zakupów:
1. Nazwisko i Imię zamawiającego
2. Nazwisko i Imię adresata, do którego będzie wysłane zamówienie
3. Adres odbiorcy zamówienia
4. Adres poczty elektronicznej zamawiającego
5. Adres poczty elektronicznej adresata, do którego będzie wysłane zamówienie
6. Numer telefonu adresata, do którego będzie wysłane zamówienie

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania zakupu w ramach Sklepu Internetowego.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu Kwiaciarnia Viktoria. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do nastepujących podmiotów:
- Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska
w takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostepnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych, a w szczególności bezpieczne serwery internetowe obsługiwane przez firmę D2 Digital (www.d2.pl) oraz bezpieczne transakcje internetowe obługiwane przez firmę DotPay (www.dotpay.pl). Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanyh na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcie danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualniania Państwa danych opsobowych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: florawlkp@onet.pl.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: florawlkp@onet.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji / Agnieszka Warmińska, ul.Toruńska 57, 62-600 Koło