Kwiaciarnia Viktoria - Logo

Regulamin serwisu

Spis treści

 1. Identyfikacja sprzedawcy.

 2. Procedura zamówienia.

 3. Realizacja zamówienia.

 4. Terminy doręczeń.

 5. Miejsca dostaw.

 6. Płatność.

 7. Reklamacje.

 8. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy.

 9. Polityka zastępowania produktu.


I. Identyfikacja sprzedawcy

Dostępny pod adresem www.kwiaciarnia-kolo.pl sklep internetowy Kwiaciarnia Viktoria, prowadzony jest przez Agnieszkę Warmińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma handlowo usługowa Agnieszka Warmińska zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadząnej przez Burmistrza miasta Koła pod nr 6174.

Dane adresowe / kontaktowe
ul.Toruńska 57
62-600 Koło
NIP: 666-170-72-77

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres: florawlkp@onet.pl lub pod numerem telefonu: +48 605 121 057 (opłata według cennika właściwego operatora).

II. Procedura zamówienia

 1. Klient zamawia kwiaty poprzez sklep internetowy

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kwiaciarnia-kolo.pl, dokonać wyboru interesujących nas produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na e-maila informacje dotyczące zamówienia.

 5. Po uiszczeniu wpłaty na podane konto bankowe następuje realizacja zamówieniaprosimy wpłacać na konto:

  Konto bankowe: 47 1020 2762 0000 1902 0001 5784

  Podmiot realizujący:
  F.H.U. Agnieszka Warmińska Ul. Toruńska 57 62-600 Koło

  Tytułem: numer zamówienia: ID... (numer pojawiający się przy zakończeniu zamówienia, ten sam który Państwo otrzymaliście na e-maila).

III. Realizacja zamówinia

 1. Zamówienie realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty.

 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem transportu Kwiaciarni Viktoria. Nie korzystamy z usług zewnętrznych firm.

 3. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.

 4. Jeśli zamówienie ma być dostarczone do szpitala, biura, hotelu lub innej placówki publicznej, kwiaty mogą być pozostawione w recepcji lub sekretariacie, jeśli nie jest możliwe doręczenie kwiatów osobiście odbiorcy.

 5. Odbiorca określa jakość i świeżość kwiatów jako bardzo dobrą poprzez złożenie czytelnego podpisu na potwierdzeniu odbioru.

 6. Przy zamówieniu złożonym telefonicznie i wyborze płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto Kwiaciarni Viktoria, podając w tytule płatności numer zamówienia podany przez naszego pracownika.

IV. Terminy doręczania kwiatów

 1. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 16.00

 2. Kwiaty są doręczane od 8.00 do 18.00, aby dotarły jeszcze tego samego dnia należy złożyć i opłacić zlecenie do 15.00.

 3. Zamówienia na weekend przyjmujemy w soboty do 11.00.

 4. Kwiaty doręczamy w przedziałach czasowych około 3 – 4 godzinnych, jedynie w przypadku ślubów i pogrzebów gwarantujemy określone godziny doręczenia.

 5. Kwiaciarnia Viktoria nie realizuje dostawy przesyłek kwiatowych w dni ustawowo wolne od pracy

 6. W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku nie gwarantujemy dostawy kwiatów na konkretną godzinę. Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych odbywa się w godzinach od 8:00 do 21:00 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego.

V. Miejsca dostaw

 1. Nasze towary dostarczamy wyłącznie w mieście Kole w województwie wielkopolskim a także w promieniu do 25 km od jego granic.
 2. Na terenie miasta Koło oferujemy transport gratis. Nasz kurier dowiezie każde zamówienie we wskazane miejsce w godzinach pracy kwiaciarni. Po godzinach otwarcia obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Minimalne zamówienie musi wynieść 35 zł.

 3. Realizujemy również zamówienia z dostawą poza teren miasta Koło w promieniu 25 km od jego granic z dodatkową opłatą do transportu - 1 zł za każdy kilometr w obie strony.

 4. Minimalne zamówienie musi wynieść 35 zł.

VI. Płatność

Płatność za zamówienie realizujemy poprzez wpłatę na konto bankowe nr: 47 1020 2762 0000 1902 0001 5784. Płatności elektroniczne realizowane są za pomocą platformy DotPay.pl. Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto realizujemy dane zamówienie. Płatność można zawsze uregulować przy odbiorze

W przypadku dokonywania płatności przez DotPay.pl, kwota do zapłaty zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu ogłoszonego przez NBP.

VII. Reklamacje

 1. Kwiaciarnia Viktoria odpowiada wobec Zamawiającego za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia Viktoria rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej, przez Klienta, reklamowanego produktu wraz z opisem reklamacji.

 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, mailem albo osobiście w siedzibie Kwiaciarni Viktoria:
  - Ul. Toruńska 57, 62-600 Koło,
  - tel.: +48 605 12 10 57
  - e-mail: florawlkp@onet.pl

 4. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

 5. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu. Po upływie tego terminu reklamacja nie będą rozpatrywana.

 6. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

 7. Roszczenia klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.

 8. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia Viktoria wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

VIII. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kwiaciarnia Viktoria, Ul. Toruńska 57, 62-600 Koło, tel.: +48 605 12 10 57, e-mail: florawlkp@onet.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku:
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zapsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi klient.

Z zastrzeżeniem punktu 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, serwis@trustedshops.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

IX. Polityka zastępowania produktu

 1. Kwiaciarnia Viktoria zajmuje się dostarczaniem bukietów, które są zgodne ze wzorami przedstawionymi na zdjęciach w Sklepie Internetowym www.kwiaciarnia-kolo.pl.

 2. Prosimy o wzięcie pod uwagę tego, iż dostarczane przez nas kwiaty są produktem wyjątkowym. Sezonowość niektórych gatunków kwiatów sprawia, iż doręczane bukiety mogą w minimalnym stopniu różnić się od swych wzorców. Układanie bukietów kwiatowych jest dla Kwiaciarni Viktoria sztuką. Ewentualne zmiany nigdy nie będą przeprowadzone w sposób niekorzystny dla wrażeń czerpanych z kompozycji. Jeśli zamówione kwiaty nie są dostępne ze względu na ich sezonowość, kontaktujemy się ze zleceniodawcą i proponujemy nowy skład bukietu.

 3. W przypadku braku zamówionego towaru kwiaciarnia niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia, wyłącznie za zgodą Państwa wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym po obowiązujących kosztach wysyłek.

 4. W przypadku braku tylko jednego z kwiatów wchodzących w skład zamówionego bukietu, po konsultacji telefonicznej z zamawiającym ustalamy możliwości zastąpienia go innym w podobnej tonacji i o tej samej wartości w celu zachowania terminowości dostawy. Zapewniamy, że doręczone kwiaty będą równie okazałe i estetyczne jak wzorzec bukietu widoczny na zdjęciu.